Country:
Czech Republic
  • Czech Republic
Language:
Czech
  • English
  • Czech
Currency:
CZK
  • Koruny (CZK) Kč

Soukromí

1. Kdo jsme

1.1. Webové stránky cz.ows.shop jsou právně vlastněny a poskytovány společností «OWS Shop s.r.o.» a rozlišovacím názvem «OWS CZ», který sídlí v Official Watch Shop s.r.o., Sídem: Praha, Hloubětín, U Elektry 2b, PSČ 198 00, právně zastoupená (dále jen „společnost“).

 

2. Přijetí podmínek

2.1. Následující podmínky se vztahují ke smluvním podmínkám (PpS), které společnost uplatňuje s ohledem na nabízené produkty a služby. Následující podmínky jsou povinné pro všechny uživatele produktů a služeb Společnosti a pro všechny uživatele webových stránek Společnosti (dále jen „Klienti“). S nepřijetím následujících smluvních podmínek nemají klienti právo na přístup k nabízeným produktům a službám společnosti.

 

3. Věkový limit

3.1. Produkty a služby společnosti jsou nabízeny osobám nad věkovou hranicí 18 let. Pokud máte méně než 18 let, potřebujeme písemný a výslovný souhlas vašeho zákonného zástupce, abychom vám mohli nabídnout naše produkty a služby. V případě vašeho nepravdivého prohlášení neneseme žádnou odpovědnost.

4. Co musíte vědět o osobních údajích

4.1. Naše společnost již zavedla postupy a zásady, aby byla v souladu s tímto novým právním rámcem tím, že přijme veškerá nezbytná organizační a technická opatření k ochraně zájmů subjektu a ochraně jejich osobních údajů.

 

5. Které osobní údaje shromažďujeme

5.1. Naše společnost shromažďuje pouze data, která jsou nezbytná a relevantní pro příslušné účely. Konkrétně shromažďujeme následující údaje: jméno, příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo, poštovní adresu (ulice, číslo, město, země, PSČ), daňové identifikační číslo, povolání, IP adresa - adresa internetového protokolu, uživatelské jméno, rodinný stav, titul, datum narození a pohlaví.

 

6. Účely, na základě kterých zpracováváme vaše osobní údaje

6.1. Za účelem objednání a nákupu našich produktů nebo služeb shromažďujeme: jméno a příjmení, e-mailovou adresu, telefonní číslo.

6.2. Abychom vám poskytli potřebnou fakturu, shromažďujeme: jméno a příjmení, poštovní adresu (ulice, číslo, město, země, PSČ), daňové identifikační číslo.

6.3. Pro účely přímého marketingu pro naše stávající klienty shromažďujeme: jméno a příjmení, e-mailovou adresu.

6.4. Pro účely digitálního marketingu se vaše adresa IP shromažďuje prostřednictvím reklamních souborů cookie.

 

7. Právní základ pro zpracování

7.1. Pro osobní údaje, které shromažďujeme, abychom vám mohli nabídnout nabízené produkty a / nebo služby (zaregistrovat vás jako nového zákazníka, doručit objednávku atd.), Je právním základem pro zpracování smlouva s vámi.

7.2. Pro osobní údaje, které shromažďujeme, abychom vám poskytli potřebné faktury, je právním základem pro zpracování zákon.

7.3. Pokud jde o osobní údaje, které shromažďujeme za účelem prodeje našich produktů a služeb našim stávajícím klientům, je právním základem pro zpracování souhlas klienta.

7.4. Pro digitální marketing, který uplatňujeme, je právním základem pro zpracování souhlas klienta.

 

8. Proč potřebujeme vaše osobní údaje

8.1. Vaše osobní údaje potřebujeme pouze pro účely, které jsme již podrobně zmínili výše. V případě nového účelu, který nebude slučitelný s výše uvedenými původními účely, budete o tom informováni a v takovém případě bude vyžadován váš souhlas. V žádném případě nebudou vaše osobní údaje použity k jiným účelům, než k těm, které již byly popsány výše.

9. Jaký dopad má zpracování na subjekty údajů

9.1. Zpracování osobních údajů naší společností nemá žádný dopad na subjekty údajů, protože shromažďujeme pouze nezbytná data za účelem poskytování nabízených produktů a služeb. Navíc osobní údaje, které zpracováváme, spadají do kategorie jednoduchých a necitlivých osobních údajů. Pro všechny osobní údaje, které jsou považovány za důvěrné, pro jejich ochranu a za účelem zachování důvěrnosti, uplatňujeme veškerá nezbytná organizační a technická opatření.

 

10. Jak používáme osobní údaje

10.1. Shromažďujeme, zaznamenáváme, ukládáme a organizujeme vaše osobní údaje pouze pro sledované účely na serverech společnosti, kde pro jejich bezpečnost používáme veškerá nezbytná organizační a technická opatření. Vaše osobní údaje jsou důvěrné a nezveřejňujeme je třetím stranám.

 

11. Jaký máte přístup k vašim osobním údajům

11.1. Každý klient může mít přístup ke svým osobním údajům prostřednictvím naší společnosti. Můžete nás informovat o každé změně vašich osobních údajů za účelem provedení příslušných úprav, oprav atd.

12. Kdo má přístup k vašim osobním údajům

12.1. Přístup k vašim osobním údajům je k dispozici pouze oprávněným zaměstnancům naší společnosti. Za tímto účelem jsou vázáni Smlouvou o mlčenlivosti. Žádné předchozí třetí strany nemají přístup k vašim osobním údajům bez předchozího písemného, výslovného a konkrétního souhlasu.

 

13. S kým sdílíme vaše osobní údaje

13.1. Vaše osobní údaje sdílíme pouze tehdy, je-li to nezbytné pro poskytování našich produktů a služeb, nebo je-li to nutné ze zákona.

13.2. Konkrétně můžeme vaše osobní údaje sdílet s dalšími společnostmi v naší skupině, které poskytují služby správy IT a systémů a provádějí zprávy o vedení, poskytovateli služeb, kteří poskytují služby správy IT a systémů, profesionální poradci včetně právníků, bankéřů, auditorů a pojišťoven, kteří poskytují poradenství, bankovní, právní, pojišťovací a účetní služby, příjmy a cla, regulační orgány a další orgány, které za určitých okolností vyžadují hlášení zpracovatelských činností.

13.3. Všechna výše uvedená ustanovení jsou ze zákona a / nebo smlouvy povinna zacházet s vašimi osobními údaji stejně důvěrně.

 

14. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje

14.1. Vaše osobní údaje jsou naší společností uchovávány, dokud je to nezbytné pro splnění účelu sběru. Údaje o zákaznících (údaje o totožnosti, kontaktu, finanční a transakční údaje) jsou uchovávány po dobu deseti let, v případě, že dojde k jakémukoli soudnímu řízení a údaje o daňových údajích jsou uchovány po dobu stanovenou daňovou legislativou a nejvýše po dobu dvaceti let.

 

15. Jak chráníme vaše osobní údaje

15.1. Pro ochranu vašich osobních údajů používáme veškerá nezbytná organizační a technická opatření, která jsou stanovena vnitrostátními právními předpisy Polska.

15.2. Organizační opatření:

15.2.1. Jako společnost uplatňujeme zásady ochrany osobních údajů ve všech postupech společnosti, abychom chránili zájmy a práva našeho subjektu - subjektu údajů.

15.2.2. Používáme postupy a marketingové zásady šetrné k soukromí.

15.2.3. Subjekty údajů - naše Klienty, informujeme transparentně a jednoduchým jazykem o jejich právech na osobní údaje. Rovněž jim poskytujeme všechny potřebné informace týkající se zpracovatelských činností, které provádíme, příslušných účelů zpracování a způsobu, jakým mohou jednoduše a efektivně vykonávat svá práva jako subjekty údajů.

15.2.4. Zavazujeme naše zaměstnance a externí spolupracovníky k dohodám o zachování důvěrnosti, abychom zachovali důvěrnost a chránili vaše osobní údaje.

 

16. Jaká technická opatření uplatňujeme

16.1. Všechny naše počítače používají antivirový a antimalwarový software nejnovější technologie.

16.2. Všechny naše počítače jsou chráněny Firewally.

16.3. Provozujeme všechny potřebné aktualizace softwaru a zabezpečení softwaru.

16.4. Pravidelně zálohujeme zabezpečení.

16.5. K přístupu do našich systémů používáme silná hesla.

 

17. Jaká jsou práva subjektů údajů

17.1. Subjekty údajů mají tato práva: právo na informace, právo na přístup, právo na opravu, právo na výmaz, právo na omezení zpracování, právo na přenositelnost údajů, právo na námitku, práva na automatizované rozhodování a profilování.

 

18. Jak můžete uplatňovat svá práva jako subjekty údajů

18.1. Svá práva jako subjekty údajů můžete uplatnit zasláním příslušné žádosti na náš e-mail info@cz.ows.shop. V každém případě se ujistíme, že dostanete rychlou odpověď.

 

19. Využití vnitrostátního úřadu pro ochranu údajů

19.1. V případě, že máte problém se zpracováním vašich osobních údajů a po komunikaci s naší společností jako správce údajů, můžete se obrátit na Národní úřad pro ochranu údajů.

 

20. Které soubory cookie shromažďujeme a za jakým účelem

20.1. Co jsou to cookies: Cookies jsou malé textové soubory, které webový prohlížeč požádá o uložení v elektronickém počítači nebo mobilním zařízení (smartphone, tablet atd.). Uložení těchto souborů cookie ve vašem zařízení umožňuje každému webu „zapamatovat si“ vaše aktivity (např. Uživatelské jméno, heslo atd.) A vaše preference. Každý soubor cookie má jinou funkci. Existují soubory cookie, které jsou nezbytné pro fungování webové stránky, a jiné slouží jiným účelům, například reklamním účelům.

20.2. Můžete nastavit prohlížeč tak, aby odmítl všechny nebo některé soubory cookie prohlížeče, nebo aby vás upozornil, když webové stránky nastavují nebo přistupují k souborům cookie. Pokud cookies zakážete nebo odmítnete, mějte na paměti, že některé části této webové stránky se mohou stát nepřístupnými nebo nemusí fungovat správně.

 

21. Rozhodné právo a jurisdikce

21.1. Tyto zásady ochrany osobních údajů se řídí a vykládají podle česských zákonů o ochraně osobních údajů. Veškeré spory, které mohou vzniknout v souvislosti s těmito zásadami ochrany osobních údajů nebo v souvislosti s nimi, řeší česské soudy.

 

[  ] Prohlašuji, že jsem starší 18 let. 

[  ] Prohlašuji, že jsem si přečetl/a zásady ochrany osobních údajů a souhlasím s podmínkami svobodně, výslovně a bez výhrad.

6LdAs9QZAAAAAHQN70uappZIhNve7fDmjEG3OQg3