Country:
Czech Republic
  • Czech Republic
Language:
Czech
  • English
  • Czech
Currency:
CZK
  • Koruny (CZK) Kč

Zřeknutí se odpovědnosti

Informace obsažené na této webové stránce slouží pouze pro obecné informační účely.

IInformace jsou poskytovány OWS a přestože se snažíme tyto informace udržovat aktuální a správné, neprovádíme žádná prohlášení ani záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané, ohledně úplnosti, přesnosti, spolehlivosti, vhodnosti nebo dostupnosti s ohledem na webové stránky nebo informace, produkty, služby nebo související grafika obsažená na webové stránce za jakýmkoli účelem. Jakékoli spoléhání se na takové informace je tedy přísně na vaše vlastní riziko.

V žádném případě neneseme odpovědnost za žádné ztráty nebo škody, včetně, ale nikoli výhradně, přímých, nepřímých nebo následných ztrát nebo škod nebo jakýchkoli ztrát nebo škod vyplývajících ze ztráty dat nebo zisků vyplývajících z nebo v souvislosti s, používání této webové stránky nebo v této věci kterýkoli z našich webových stránek.

Pro další vysvětlení nás prosím kontaktujte na support@ows.cz.shop

6LdAs9QZAAAAAHQN70uappZIhNve7fDmjEG3OQg3